Ia-ţi casă cu Libertatea!

Libertatea - 15 Octombrie 2008

+
-

dimensiune text

tipăreşte

adaugă la favorite

Garsoniera oferită de Libertatea şi Domus Stil ca premiu special la cel mai tare concurs al ultimelor decenii din presa scrisă româ­neas­că, Super Magic - Fabrica de premii, suscită un interes major din partea cititorilor. Cu o su­prafaţă totală de 47,03 mp şi în valoare de 61.500 de euro, locuinţa amplasată în ansamblul rezidenţial Confort City, în zona de sud a Capitalei, lângă Grand Rin Hotel, va reveni câştigătorului  la doar 30 de zile după ce acesta sau aceasta va fi tras tichetul câşti­gător. Libertatea vă oferă astăzi mai multe informaţii noi despre garsonieră, într-un interviu special cu Ancuţa Ionescu, director general Domus Stil.
 Garsoniera oferita de Libertatea si Domus Stil se afla la etajul 11al blocului din medalion si este amplasata in sudul Capitalei, in ansamblul rezidential Confort City
Libertatea: De ce facili­tăţi va avea parte câşti­gătorul garsonierei, când va ajunge să locuiască în ansamblul rezidenţial Con­fort City? 

Ancuţa Ionescu: An­sam­blul rezidenţial Con­fort City oferă atât câştigătorului garso­nierei, cât şi celorlalţi clienţi Domus Stil ocazia de a beneficia de toate facilităţile pe care le presupune achiziţionarea unui apartament într-un imobil nou. Gar­so­nie­ra se predă câştigătorului complet fini­sată sau, aşa cum obiş­­nuim să spunem, "la cheie". De la placaje ceramice de cea mai bună calitate şi cu un design modern la centrala termică individuală, garsoniera oferă confortul maxim al unui cămin modern şi în acelaşi timp intim şi plin de căldură.

Libertatea: Care sunt atuurile acestui complex?

Ancuţa Ionescu: Confort City pune la dispoziţia viitorilor pro­prietari un peri­me­tru securizat, aerisit, arhi­tec­­tonic armonios. Spa­ţiile cu destinaţie de utilitate se îmbină plăcut cu cele de recreere. Confort City dispune de locuri de parcare pentru toate apartamentele oferite la vân­zare, precum şi de spaţii verzi. Supra­feţele dintre blo­curi sunt generoa­se, protejând dorinţa de in­timitate. Un alt avan­­taj ce meri­tă men­ţionat este accesul facil şi imediat spre centrul oraşului, viito­rul proprietar al gar­sonierei putând ajunge în ma­ximum 15 mi­nu­te în Piaţa Unirii.
Libertatea: Ce pieţe sunt în zo­nă? Dar alte o­biective sociale importante, gen grădiniţă şi  şcoli?

Ancuţa Ionescu: Plecând de la dorinţa de a oferi clien­­ţilor Domus Stil cât mai mul­te facili­tăţi, am gândit am­plasarea unei grădiniţe chiar în interiorul an­samblului Con­fort City. Zona dispune de o paletă am­plă de opţiuni în ceea ce priveşte, de exemplu, supermarketurile.  Ast­fel, la nici 10 mi­nu­te distanţă, proprietarii din Con­fort City pot alege între Real, Car­re­four, Praktiker, etc.
Libertatea: Dar locuri de distracţie?

Ancuţa Ionescu: Tocmai în aceas­tă idee dezvoltăm în ime­­diata vecinătate a complexului re­zi­den­ţial un centru de afa­ceri şi comercial care va com­pleta feri­cit pa­che­tul de opţiuni pe care îl ofe­rim clien­ţi­lor noş­tri într-un mix de business şi moda­lităţi de re­cree­re.

Libertatea: Ce mijloace de transport trebuie folosite pentru a ajunge în Confort City?

Ancuţa Ionescu: Un mix în­tre mij­loa­­­ce de transport de suprafaţă şi subteran. În plus, lucrăm la conturarea unei variante interne de mijloc de transport.
Zona locuinţei e una  foarte liniştită
Libertatea: Zona e una liniştită sau extrem de liniştită?

Ancuţa Ionescu: Spre deosebire de alte zone ale Bucureş­tiu­lui, Confort City este am­plasat într-o zonă liniş­tită şi aerisită, care urmează un plan de dezvoltare coe­rent şi care ate­nuea­ză la minimum disc­onfortul pe care l-ar pu­tea re­simţi proprieta­rii.
Libertatea: Care ar trebui să fie primele trei lucruri pe care să le facă fericitul câştigător al garso­nierei?

Ancuţa Ionescu: Aspectele pe care trebuie să le ia în consi­de­rare orice proprietar vizează chestiunile le­ga­te de semnarea contractelor de uti­lităţi pe nu­me­le său. Aş con­si­de­ra aceasta ca fiind principala prioritate. În rest, opţiunile aparţin în exclusivitate câş­ti­gă­torului.
Nu uitaţi de libertatea.ro

Cei care doresc să aibă o a doua şansă la Super Ma­gic se pot înscrie şi pe noul site al celui mai pu­ter­­nic cotidian central ro­mânesc. Până ieri la prânz, pes­te 130.000 de cititori făcuseră deja a­cest pas. Lansarea nou­lui www.li­ber­tatea.ro, care a co­in­cis cu debutul lui Super Magic, a plasat si­te-ul nos­tru pe poziţii fruntaşe în topul celor mai spec­ta­cu­loa­se creş­teri ale traficului, înre­gistrând în ul­ti­mele zile un record de peste 118.000 de unici vizi­tatori.

Află mai multe

  • Case pentru tricolori

    Evolutia excelenta a Romaniei la Euro 2008 i-a facut pe oamenii de afaceri Robert si Ionut Negoita sa le promita tricolorilor 15 apartamente de lux. Singura conditie: Romania sa se califice in 'sferturi'.

  • Domus Stil investeste 80 mil. euro intr-un nou ...

    Dezvoltatorul imobiliar Domus Stil va investi 80 de milioane de euro in constructia unui ansamblu rezidential care va cuprinde 1.680 de apartamente amplasate pe Splaiul Unirii din Capitala, la 8 km de Piata Unirii. Ansamblul, Confort City, va avea o suprafata totala construita de 45.000 mp si va include 12 blocuri.

  • Domus Stil ar putea vinde "din birou" 40% dintr-un ...

    Compania de dezvoltari imobiliare Domus Stil a grupului Pro Confort, care detine in Bucuresti cel mai mare hotel din Europa, ar putea sa vanda catre clientii fideli peste 40% din apartamentele unui nou proiect rezidential.